Konst i stormens öga

 

Åk 1 vid Umeå konstskola har – mitt i pandemins och den sociala distanseringens kaotiska tillvaro – arbetat med ett bokprojekt. Var och en på sitt håll, med kommunikation via skärmar, telefoner och träffar i små grupper, samt med ett stort kreativt flöde.

 

Artists´ books, eller Konst i bokform, är ett sätt att med bokens material och verktygslåda, skapa konst. Konstskolans elever har med stor bredd i valet av angreppssätt, utforskat bokens olika möjligheter. En del av verken har tydliga drag av det man förknippar med en boks utseende. Andra har sin utgångspunkt i tanken kring bokens material, bokens komponenter, text, bild, rum och sammanhang.

 

Välkommen in i Konstettornas konstbokvärld!

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info@umeakonstskola.se

 

© Umeå konstskola 2020

Klicka för att komma till projekten