Ett skolboksexempel

A schoolbook example

Annie Hassel

anniehassel@live.se

   @anniehassel

Material: Akrylmåleri på syntetduk 100x240 cm

Material: Acrylic painting on synthetic canvas 100x240 cm

Ett skolboksexempel är ett personligt, informativt och icke-generaliserat verk som skildrar en dålig dag med ADHD. Verkets stil är inspirerad av gammeldags skolplanscher som vanligen brukade hänga i klassrummen i Folkskolan mellan 1890-1970.

A schoolbook example is a personal, informative and non-generalized work that depicts a bad day with ADHD. The style of the work is inspired by old-fashioned school posters that usually used to hang in the classrooms of the Swedish Folk School between 1890-1970.

Genom att kombinera ett format som brukar illustrera allt från anatomi, botanik och religion på ett naturalistiskt och vetenskapligt vis, med ett färgstarkt, stökigt och personligt verk önskar jag att ge en mer nyanserad bild av ADHD. De senaste åren har ADHD presenterats som en superkraft; konstant högpresterande, morgonpigga och multitaskande.

By using an expression that usually illustrates everything from anatomy, botany or religion in a naturalistic and scientific manner and mix it with a colorful, messy and personal work, I wish to give a more nuanced picture of ADHD. In recent years, ADHD has been presented as a superpower; constant high performance, early morning and multitasking.

I ett samhälle där allt fler lider av kronisk stress och sjukskrivs, upplever jag att superhjälte-capen blir mer snara än vingar för den som redan lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sedan ger sig på vår tids sjukliga tempo. Titeln har en ironisk twist eftersom ADHD är individuellt, mångfacetterat och komplext, det är mer än myror i benen och koncentrationsbrist.

In a society where more and more people are suffering from chronic stress and are on sick leave, I find that the superhero cap becomes more snare than wings for those who are already suffering from a neuropsychiatric disability and are then recovering at the sickly pace of our time. The title has an ironic twist because ADHD is individual, multi-faceted and complex, it is more than restless legs and a lack of concentration.

Måttlig ADHD är medelvarianten av diagnosens 3 svårighetsgrader, och diagnosen jag fick efter 6 år i vårdkö och en livstid i motvind.

Moderate ADHD is the mean variant of the 3 stages of diagnosis and the diagnosis I received after 6 years in care queue and a lifetime in headwinds.

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info@umeakonstskola.se

 

© Umeå konstskola 2020