Behöver miljön

Anu Janhunen

anujanhunen@hotmail.com

   @anujanhunen

Återvunnet och eget gjort material: kartong, papper, plast, glas, stål, aluminium och textil

Konstverket Behöver miljön har vuxit fram utifrån mina tankar kring människan, konsumtion och miljö. Utgångspunkten är att det finns en motsägelse mellan det konsumtionssamhälle vi lever i kontra hållbarhet och miljötänkande. Människan är bara en liten del av ett större sammanhang men har ändå en betydande inverkan på miljön. Vi behöver miljön och trots motstridiga känslor kan vi ha ett respektfullt förhållningssätt och känna stolthet för det.

Behöver miljön är en serie av konkreta och abstrakta bilder av olika karaktär i olika material. Jag har valt material som har varit estetiskt tilltalande eller som har gett mig någon särskild känsla. Känslan för materialet har i stort legat till grund för bildens karaktär och utgång. Exempelvis så ha bilden Ensam, udda och borttappad skapats av strumpor som förlorat den andra i paret.

Inget mer behövs

Ensam, udda och borttappad

Spara alltid kvittot

Kaos är också ett tillstånd

Stolthet och respekt

Samtliga återvunna material har tjänat ett annat syfte som till exempel emballage, omslag, plagg etc.

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info@umeakonstskola.se

 

© Umeå konstskola 2020