Artistic Gratitude Diary

based on neurographica

Material: fineliners, överstrykningspennor, färgpennor, ritblock

Olga Rolund

olga_trocheva@hotmail.com

    @art_facefitness

Mitt bokprojekt handlar om min personliga konstnärliga tacksamhetsdagboken.

Boken är baserad på en metod som heter Neurografika. Metoden är utvecklad av Pavel Piskarev, rysk arkitekt och Ph.D. i psykologi.

 

Neurografika är en fantastisk metod som kan vara till stöd i olika projekt, hjälpa att övervinna begränsande övertygelser, arbeta med olika slags situationer, hantera stress, bygga nya tankebanor med mera med hjälp av att rita och reflektera.

Jag studerar metoden djupare och lär mig att arbeta med människor som Neurografika Instruktör och Esthetic Coach.

 

I mitt bok projekt arbetar jag med min dagliga tacksamhet. Varje dag väljer jag en eller flera saker/människor som jag är tacksam för just den här dagen. Varje bild har en kort förklaring.

Mitt bokprojekt fortsätter tills jag har fyllt alla sidor i min fysiska bok.

My book project is dedicated to my artistic gratitude diary.

It is based on the method of Neurographica which was developed by Pavel Piskarev, Russian architect and Ph.D. in Psychology.

 

Neurographica is an amazing method that can help support projects, overcome limiting beliefs, work with different kinds of situations, coach oneself, relieve stress, rewire the brain and so much more by means of drawing and reflection.

Right now I study this method deeper and am being trained to work with people as a Neurographica Instructor and Esthetic Coach.

 

In my book project I chose to work with my gratitude on a daily basis.

Every day I take a topic - something to be grateful for right now and express my thankfulness through drawing. Each drawing has a short explanation to it.

My project continues until the last page of my physical book is done.

 

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info@umeakonstskola.se

 

© Umeå konstskola 2020