Urban Jammin'

Olivia Bryndahl

olivia.bryndahl@hotmail.com

   @lillamamma.ume

Material: skrot, korn, lim, sprayfärg,

fotodokumentation av grafitti från Umeåregionen

Urban Störelse. Vem står för den urbana exploateringen? Vad händer när medborgaren blir till kunden i sin egen stad? Är det verkligen medborgaren som formar staden den lever i? Jag har utforskat vilken form gatukonsten tar sin plats i den urbana miljön.

 

Jag har valt att närma mig grafitti i Umeåregionen. Varför innefattas den av iden kring nolltollerans i vissa städer medan annan gatukonst hyllas av samma folk? Är vi inte när allt kommer omkring av samma skrot och korn?

Umeå Konstskola  •   Aktörgränd 36   •  903 64 Umeå   •  Telefon: +46 90 14 82 10  •   E-post: info@umeakonstskola.se

 

© Umeå konstskola 2020